Hvilke godkjenninger har Robertson Nordisk AS?

Vi har sentral godkjenning som dekker alle ansvarsområder som kan være aktuelle for oss i en byggesak, både som prosjekterende og utførende entreprenør. Dette er en trygghet for deg som prosjekteier. Du kan være trygg på at bygget ditt føres opp av en aktør med alle godkjenninger som kreves til prosjektet, og får mer tid til å tenke på andre ting. Du slipper også å bruke tid på å skaffe og oppdatere eventuelle godkjenninger på egen hånd. Vi har all informasjon om hva prosjektet krever og sørger for trygg utførelse i henhold til gjeldende regelverk.

Løpende fokus på HMS

Sikkerheten til våre ansatte og innleide ressurser kommer alltid i første rekke, og vi har naturligvis et kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i alt vi gjør. Vi har velfungerende systemer for å ivareta sikkerhetene underr prosjektene våre, og gode rutiner for internkontroll. Dette ligger til grunn for de godkjenningene vi har, og er et bakenforliggende element når vi kvalitetssikrer egne aktiviteter. 

Hvilke områder har Robertson Nordisk AS godkjenning innenfor?

  • Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon og tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2.
  • Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon og tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2.

Ta kontakt for en prat om våre godkjenninger.