Entreprisetyper

Djønne Modul AS, Bergen
Djønne Modul AS, Bergen

Ståloverbygg

I forbindelse med entrepriser på tak- og veggkonstruksjoner er det ofte en fordel at samme firma også står ansvarlig for bærekonstruksjoner, vinduer, porter og dører. Det kan utnyttes samvirke mellom riktig valgte konstruksjoner for å oppnå optimale løsninger og dermed reduserte kostnader. Robertson, som spesialentreprenør på stålbygg, vil ved en slik pakkeløsning med ansvar for prosjektering, levering og montering oppfylle de krav som måtte stilles til pris, kvalitet og byggetid.
Norsk Gjenvinning, Oslo
Norsk Gjenvinning, Oslo

Kledninger

Vi har flere alternativer for både isolerte og uisolerte bygg. I dag benyttes hovedsakelig sandwichelementer i stål som isolerte vegger sammen med selvbærende korrigerte stålplater, isolasjon og taktekking på tak. For uisolerte bygg benyttes for det meste z-rigler og lakkerte korrugerte stålplater. Andre tak- og veggløsninger kan også benyttes.


Brødrene Sunde AS, Trondheim
Brødrene Sunde AS, Trondheim
Opp gjennom årene har vi utført flere av prosjektene som hovedentrepriser og totalentrepriser. I fremtiden vil vi imidlertid øke satsingen på entrepriser med komplette ståloverbygg.

Trekanten, Østre Rosten, Trondheim
Trekanten, Østre Rosten, Trondheim

Curtains Walls

(påhengsvegger) med eksklusive fasadeelementer er også en del av vår virksomhet.