Entreprenøren som bygger stålbygg

Det var Robertson Nordisk AS som innførte stålplatekledninger til bygg i Norge i 1957.
Siden den gang har vi vært med på ca. 15000 prosjekter med stål - og stålplatekledninger.
Vi var bl.a. med på oppbyggingen av de fleste større industriprosjekter i Norge, samt mange
prosjekter i Skandinavia.
De siste 20 årene har vi vært heleid norsk og er kjent som seriøse med lang erfaring.
En kontakt med Robertson vil kunne gi verdifull informasjon om stålbygg.
3000m2 stålbygg for Selstad Holding AS, Måløy.

Selstad Holding AS valgte Robertson Nordisk AS som entreprenør for 3 av sine bygg i 2013
og 2014.
Hovedkontor:
Robertson Nordisk AS
Kvenildmyra 6
7093 TILLER
Tlf: 73 53 92 20
Epost: trondheim@robertson.no

Avdelingskontor:
Robertson Nordisk AS
Postboks 6475 Etterstad
0605 Oslo
Tlf: 23 06 03 00
Epost: oslo@robertson.no