Hvorfor bør du velge stålbygg fra Robertson Nordisk?

Robertson har over 60 års erfaring i bransjen og bygger fleksible stålbygg for skipshaller,kontor- og forretningsbygg,industri- og lagerbygg,Idrettsbygg oglandbruksbygg. Spesielt skipshaller har vi i Robertson Nordisk AS mye erfaring og kunnskap om, og er et av våre spesialfelt.

Robertson Nordisk AS kan skreddersy alle bygg etter oppdragsgivers ønske. Vi er fleksible i vår byggemetode og ikke låst i form og størrelse. Ta kontakt for en uforpliktende prat om ditt prosjekt.


Hvilke fordeler vil det gi deg å bygge industribygg i stål?


  • Stålbygg har lav vekt som gjør at du sparer penger på ulike områder.

  • Stålbygg går fort å bygge, noe som gir kort byggetid.

  • Bærende stålkonstruksjoner er oppbygd av slanke profiler. Med blant annet gitterdragere i tak, oppnår man tilstrekkelig plass for gjennomføring av for eksempel tekniske anlegg uten merkostnader.

  • Stålbygg gir god fleksibilitet under prosjektering, og ved eventuell senere utbygging eller endring av bygget.

  • Ved å bygge i stål får du mange muligheter ved utforming av bygget, som for eksempel valg av fasadematerialer og farger.