Stålbygg

Hvorfor velge Robertson

Stålbygg er ikke bare standardhaller. Robertson bygger fortrinnsvis i stål med størst mulig fleksibilitet, og for de fleste kategorier bygg. Fra enkle uisolerte garasjer og lagerbygg, til relativt kompliserte industri- og foretningsbygg. Skipshaller er et av våre spesialfelt. Vi kan skreddersy alle bygg etter oppdragsgivers ønske, men vi baserer våre bygg på de gunstigste optimale mål og spennvidder i forhold til øvrige konstruksjoner. Vår byggmetode er ikke låst i form og størrelse.


Å bygge i stål har mange fordeler

  • Lav vekt gir besparelser på grunn- og betongarbeider.
  • Stålbygg er enkle å montere og gir kort byggetid.
  • Bærende stålkonstruksjoner er oppbygd av slanke profiler og med f.eks. gitterdragere i tak oppnår man tilstrekkelig plass for gjennomføring av bl.a. tekniske anlegg uten merkostnader.
  • God fleksibilitet under prosjektering og ved eventuell senereutbygging eller endring av bygget.
  • Et utall av muligheter ved utforming av bygget, valg av fasadematerialer og farger.