Godkjenninger

Vi har sentral godkjenning som dekker alle ansvarsområder som kan være aktuelle for oss i en byggesak, både som prosjekterende og utførende entreprenør.

Fungerende systemer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt internkontroll ligger til grunn for godkjenninger og er en selvsag del av kvalitetssikringer av alle våre aktiviteter.

Foretaket er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder : Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2. Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2.